Đời 22/01/2019

Xót xa chú hổ 5 tháng tuổi bị xích như chó trước cửa nhà hàng

Chú hổ có dấu hiệu sợ khi tiếp xúc với con người, có thể do sự ám ảnh bị ngược đã và xích trong nhiều ngày qua.

X Ðóng