Nhóm thợ hoảng hốt khi đang đào đất thì phát hiện điều này

01/12/2016, 18:54 GMT+07:00

Một nhóm thợ xây trong lúc đang đào đất đã phát hiện một hang gấu nằm sâu trong lòng đất, và "chủ nhân" của hang thì giận dữ bỏ ra ngoài.

Một nhóm thợ xây trong lúc đang đào đất đã phát hiện một hang gấu nằm sâu trong lòng đất, và "chủ nhân" của hang thì giận dữ bỏ ra ngoài.