Nhóm nhạc nam thần tượng có khả năng tồn tại thành công trong 10 năm

28/03/2014, 17:45 GMT+07:00

Diễn đàn DC Inside của Hàn Quốc vừa tổ chức một cuộc thăm dò “Nhóm nhạc nam thần tượng có khả năng tồn tại thành công trong 10 năm”.

Từ ngày 18-25/3, diễn đàn DC Inside của Hàn Quốc tổ chức một cuộc thăm dò, trong đó người tham gia bỏ phiếu cho “Nhóm nhạc nam thần tượng có khả năng tồn tại thành công trong 10 năm”.