Nhóm nhạc Kpop nào có sức ảnh hưởng nhất nửa đầu 2013?

20/07/2013, 13:20 GMT+07:00

Trang tin Kpopstarz đã mở cuộc bình chọn nhóm nhạc Kpop có sức ảnh hưởng nhất nửa đầu 2013, và hãy dự đoán xem nhóm nhạc nào đã đứng đầu?

Trang tin Kpopstarz đã mở cuộc bình chọn nhóm nhạc Kpop có sức ảnh hưởng nhất nửa đầu 2013, và hãy dự đoán xem nhóm nhạc nào đã đứng đầu? Check it out.