Nhói lòng xem poster kêu gọi bảo vệ quyền con người

10:45 24/11/2013

Trên thế giới vẫn còn tồn tại những vấn đề gì khiến chúng ta day dứt?

"Not Here But Now" (Không diễn ra ở đây, nhưng đang diễn ra ngay tại thời điểm này) là một chiến dịch quảng cáo poster kêu gọi bảo vệ quyền con người của hãng quảng cáo Walker Agency gửi tới Tổ chức Ân xá Thế giới (Amnesty International). 

Quyền con người (Human Rights) là những quyền tự nhiên của con người và không bị tước bỏ bởi bất cứ ai và bất cứ chính thể nào. Các quyền không thể tước bỏ bao gồm quyền được sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc và quyền được bảo vệ bình đẳng trước pháp luật...

Ở một vài nơi trên thế giới, con người vẫn không "chạm" được tới những quyền cơ bản để được sống như một con người. Điển hình của những vấn đề này là gì?

Có những nơi trên Trái đất, trẻ em từ lúc sinh ra đã có nhiệm vụ phải cầm súng, bắn giết đồng loại của mình và ra đi trong những trận chiến phi nghĩa.

Nhói lòng xem poster kêu gọi bảo vệ quyền con người

Nhói lòng xem poster kêu gọi bảo vệ quyền con người

Nhói lòng xem poster kêu gọi bảo vệ quyền con người

Vì lý do chính trị, chiến tranh - con người vẫn tra tấn lẫn nhau do sự trái chiều về mệnh lệnh, quan điểm và lòng tin.

Nhói lòng xem poster kêu gọi bảo vệ quyền con người

Nhói lòng xem poster kêu gọi bảo vệ quyền con người

Nhói lòng xem poster kêu gọi bảo vệ quyền con người

Nhói lòng xem poster kêu gọi bảo vệ quyền con người

Trong khi đó, số phận những trẻ em châu Phi vẫn chết đói bởi không có cái ăn, còn số tiền dành cho chiến tranh và vũ khí thì không giảm.

Nhói lòng xem poster kêu gọi bảo vệ quyền con người

Và khi bạn đang yên bình ngồi xem bộ ảnh này, trên thế giới vẫn xảy ra chiến tranh - nơi đồng loại giết nhau để rồi mất đi người thân, gia đình và bạn bè...

Nhói lòng xem poster kêu gọi bảo vệ quyền con người