Nhớ Tên

NHỚ TÊN - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Là 'thánh lầy' của Vbiz nên cách nhớ tên fan của Bích Phương cũng phải 'chất' như vầy!

Là "thánh lầy" của Vbiz nên cách nhớ tên fan của Bích Phương cũng phải "chất" như vầy!

Là "thánh lầy" của Vbiz nên cách nhớ tên fan của Bích Phương cũng phải "chất" như vầy!

5 mẹo nhớ tên người mới gặp

Đời

Đã bao giờ bạn lâm vào trường hợp vừa mới gặp một người mà đã ngay lập tức quên tên họ?

Xem thêm