"Nhỏ" nhưng có "võ"

30/03/2014, 13:30 GMT+07:00

Tuy thấp bé, nhưng không dễ ăn hiếp đâu nhé!

Tuy thấp bé, nhưng không dễ ăn hiếp đâu nhé!