Nhớ mãi về Đại tướng

13/10/2013, 08:37 GMT+07:00

Những ký ức không thể nào quên về vị Đại tướng của nhân dân trong những ngày tháng 10/2013

Những ký ức không thể nào quên về vị Đại tướng của nhân dân trong những ngày tháng 10/2013 này.

CTV - Thúy Hiền (theo Youtube)