Điểm lại những khoảnh khắc hạnh phúc của Hari Won và Tiến Đạt

19/01/2016, 16:12 GMT+07:00

Với những hình ảnh này, khi nhìn lại chắc Hari và Tiến Đạt sẽ mỉm cười vì đó là những kỉ niệm đẹp nhất trong mối tình của cả hai.

Với những hình ảnh này, khi nhìn lại chắc Hari và Tiến Đạt sẽ mỉm cười vì đó là những kỉ niệm đẹp nhất trong mối tình của cả hai.

Điểm lại những khoảnh khắc hạnh phúc của Hari Won và Tiến Đạt

Điểm lại những khoảnh khắc hạnh phúc của Hari Won và Tiến Đạt

Điểm lại những khoảnh khắc hạnh phúc của Hari Won và Tiến Đạt

Điểm lại những khoảnh khắc hạnh phúc của Hari Won và Tiến Đạt