Nhiều trường ĐH công bố chính thức điểm chuẩn năm 2019: ĐH Bách khoa Hà Nội cao nhất 27,42 điểm

08/08/2019, 18:40 GMT+07:00

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thực hiện lọc ảo lần cuối cùng vào lúc 17h30 ngày 8/8. Đợt lọc ảo lần này có 146 trường đại học tham gia. Ngay sau khi lọc xong, các trường đại chính thức công bố điểm chuẩn năm 2019.

Trường đầu tiên công bố điểm chuẩn năm 2019 là trường Đại học Ngân hàng TP.HCM. Theo đó, điểm chuẩn các ngành cụ thể như sau:

Tài chính - ngân hàng 21,75 điểm.

Quản trị kinh doanh 22,5 điểm.

Kế toán 21,9 điểm.

Kinh tế quốc tế 22,8 điểm.

Ngôn ngữ Anh 22,3 điểm.

Luật kinh tế 21,3 điểm.

Hệ thống thông tin quản lý 21,2 điểm.

Các ngành ĐH chính quy quốc tế song bằng 15,56 điểm.

Chương trình cử nhân chất lượng cao 20,15 điểm.

Đại học Bách Khoa Hà Nội cũng chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển theo phương thức xét điểm thi THPT Quốc gia 2019.

Theo đó, điểm chuẩn thấp nhất là 20 điểm và ngành Khoa học máy tính có điểm trung tuyển cao nhất là 27,42 điểm. Bảng điểm chuẩn của trường Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2019 như sau:

Nhiều trường ĐH công bố chính thức điểm chuẩn năm 2019: ĐH Bách khoa Hà Nội cao nhất 27,42 điểm

Nhiều trường ĐH công bố chính thức điểm chuẩn năm 2019: ĐH Bách khoa Hà Nội cao nhất 27,42 điểm

 
Điểm chuẩn trường đại học Bách khoa Hà Nội
Điểm chuẩn trường đại học Bách khoa Hà Nội

Các trường Quân đội cũng công bố điểm chuẩn chính thức năm 2019:

Nhiều trường ĐH công bố chính thức điểm chuẩn năm 2019: ĐH Bách khoa Hà Nội cao nhất 27,42 điểm

Nhiều trường ĐH công bố chính thức điểm chuẩn năm 2019: ĐH Bách khoa Hà Nội cao nhất 27,42 điểm

Nhiều trường ĐH công bố chính thức điểm chuẩn năm 2019: ĐH Bách khoa Hà Nội cao nhất 27,42 điểm

Nhiều trường ĐH công bố chính thức điểm chuẩn năm 2019: ĐH Bách khoa Hà Nội cao nhất 27,42 điểm

Nhiều trường ĐH công bố chính thức điểm chuẩn năm 2019: ĐH Bách khoa Hà Nội cao nhất 27,42 điểm

Nhiều trường ĐH công bố chính thức điểm chuẩn năm 2019: ĐH Bách khoa Hà Nội cao nhất 27,42 điểm

Nhiều trường ĐH công bố chính thức điểm chuẩn năm 2019: ĐH Bách khoa Hà Nội cao nhất 27,42 điểm

Nhiều trường ĐH công bố chính thức điểm chuẩn năm 2019: ĐH Bách khoa Hà Nội cao nhất 27,42 điểm

 
Điểm chuẩn các trường thuộc ngành quân đội
Điểm chuẩn các trường thuộc ngành quân đội


Trường Đại học Ngoại thương cũng công bố điểm chuẩn 2019:

 
Điểm chuẩn trường Đại học Ngoại thương
Điểm chuẩn trường Đại học Ngoại thương

Điểm chuẩn trường Thương mại năm 2019:

Nhiều trường ĐH công bố chính thức điểm chuẩn năm 2019: ĐH Bách khoa Hà Nội cao nhất 27,42 điểm

 
Điểm chuẩn trường ĐH Thương mại
Điểm chuẩn trường ĐH Thương mại

Điểm chuẩn trường Đại học Hutech năm 2019:

Nhiều trường ĐH công bố chính thức điểm chuẩn năm 2019: ĐH Bách khoa Hà Nội cao nhất 27,42 điểm

 
Điểm chuẩn trường Đại học Hutech
Điểm chuẩn trường Đại học Hutech

 
Điểm chuẩn trường đại học Thăng Long năm 2019
Điểm chuẩn trường đại học Thăng Long năm 2019

Sau khi có điểm chuẩn, các thi sinh sẽ xác nhận nhập học trước 17 giờ ngày 15/8 cho các trường đại học.