Nhảy bằng tất cả... giác quan

22/10/2012, 15:47 GMT+07:00

Bạn có thấy ai đã từng nhảy theo nhạc bằng mắt, bằng tai, bằng mũi và cả miệng chưa???