Nhất định bạn phải làm những điều này trước khi bán lại iPhone

08/03/2017, 11:00 GMT+07:00

Đây là những việc bạn cần làm trước khi quyết định bán đi chiếc iPhone cũ của mình từng sử dụng.

1. Sao lưu dữ liệu trên điện thoại

Đây là việc bạn cần làm đầu tiên trước khi muốn bán iPhone nếu không muốn "cho không" người khác thông tin cá nhân, hình ảnh và những thứ riêng tư của bạn. Có 2 cách sao lưu:

- Bằng iCloud: mở wifi trên iPhone trước, sau đó vào Setting (Cài đặt) của máy, nhấp chọn iCloud; tiếp tục chọn Backup (Sao lưu) và cuối cùng là chọn Back Up Now (Sao lưu dữ liệu ngay). Tất cả dữ liệu sẽ được lưu trên iCloud của bạn.

Nhất định bạn phải làm những điều này trước khi bán lại iPhone

- Bằng iTunes: mở ứng dụng iTunes, chọn File > Devices > Transfer Purchases from iPhone. Tiếp đó, để sao lưu dữ liệu, bạn tiếp tục chọn File > Devices > Backup. Tất cả dữ liệu sẽ được lưu trong máy tính của bạn.

Nhất định bạn phải làm những điều này trước khi bán lại iPhone

2. Thoát tài khoản iCloud và iMessage:

Sau khi đã lưu tất cả dữ liệu của mình bằng iCloud hoặc iTunes, việc tiếp theo bạn phải thoát tài khoản iCloud và iMessage.

- Đăng xuất iCloud: vào Settings, chọn iCloud nhấp chọn “Sign out” (Đăng xuất).

Nhất định bạn phải làm những điều này trước khi bán lại iPhone

- Đăng xuất iMessage: vào Setting (Cài đặt), chọn Messages (Tin nhắn) và tắt chức năng iMessages.

Nhất định bạn phải làm những điều này trước khi bán lại iPhone

3. Xóa sạch toàn bộ dữ liệu và đưa iPhone về trạng thái ban đầu:

Sau khi đã làm tất cả các bước như sao lưu dữ liệu và thoát tài khoản iCloud, iMessages bạn hãy xóa sạch toàn bộ dữ liệu có trong iPhone để đưa máy về trạng thái ban đầu như máy mới bằng cách vào Settings (Cài đặt) > General (Cài đặt chung) > Reset (Đặt lại) > Erase All Content and Settings (Xóa Tất cả Nội dung và Cài đặt).

Nhất định bạn phải làm những điều này trước khi bán lại iPhone

Tới đây, bạn đã hoàn toàn có thể yên tâm "gả" iPhone cho người chủ mới và vô tư thoải mái không sợ bị mất dữ liệu cá nhân trên iPhone cũ của bạn vì tất cả mọi thứ đã được sao lưu lại trên iCloud và iTunes.