Nhật Bản cho đàn ông thử cảm giác mang thai của vợ

03/10/2016, 15:58 GMT+07:00

Những người đàn ông này được đeo trên người một "bộ giáp" nặng nề để trải nghiệm cảm giác lúc mang thai của vợ mình.

Những người đàn ông này được đeo trên người một "bộ giáp" nặng nề để trải nghiệm cảm giác lúc mang thai của vợ mình.

Nguồn: Cùng con