Nhan sắc 5 cô nàng Miss Teen ngày ấy và bây giờ

07/06/2016, 17:58 GMT+07:00

Nếu Huyền Trang, Xuân Mai dường như rút khỏi các hoạt động nghệ thuật thì Diễm Trang, Thảo My vẫn âm thầm ghi dấu ấn cá nhân ở nhiều vai trò

Nếu như Huyền Trang, Xuân Mai dường như rút khỏi các hoạt động nghệ thuật thì Diễm Trang, Thảo My vẫn âm thầm ghi dấu ấn cá nhân ở nhiều vai trò khác nhau. 

Nhan sắc 5 cô nàng Miss Teen ngày ấy và bây giờ

Nhan sắc 5 cô nàng Miss Teen ngày ấy và bây giờ

Nhan sắc 5 cô nàng Miss Teen ngày ấy và bây giờ