Nhãn hiệu

NHÃN HIỆU - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Sau việc đổi đồng phục, Vietnam Airlines tiếp tục chỉnh sửa logo

Sau việc đổi đồng phục, Vietnam Airlines tiếp tục chỉnh sửa logo

Xã hội

Logo mới được hãng giải thích nhằm chỉnh sửa sự bất hợp lý về tỷ lệ, kích thước chữ và hình bông sen vàng, sau hơn 10 năm sử dụng.

Xem thêm