Nhai kẹo cao su có giúp bạn tập trung hơn?

28/03/2013, 22:56 GMT+07:00

Một số kết quả nghiên cứu cho thấy việc nhai kẹo cao su có khả năng giúp con người tập trung tốt hơn vào công việc của mình.

Các nhà khoa học đã thực hiện một thí nghiệm về mối liên quan giữa việc tập trung với việc nhai kẹo cao su trên hai nhóm tình nguyện viên. Một đoạn ghi âm 30 phút bao gồm một chuỗi các con số được phát ra cho hai nhóm nghe , và nhóm nhai kẹo cao su cho một tỷ lệ chính xác cao hơn so với nhóm còn lại. Và nhóm những người nhai kẹo cao su cũng đã cho thấy họ có thể tập trung và duy trì điều đó trong thời gian tập thể dục. 

Nhai kẹo cao su có giúp bạn tập trung hơn?

Đây là nghiên cứu trên Tạp chí Tâm lý học ở Anh và nó đã cho kết quả khá mâu thuẫn với một nghiên cứu năm 2012 cho rằng nhai kẹo cao su làm giảm hiệu quả hoạt động của bộ nhớ ngắn hạn.

Nhai kẹo cao su có giúp bạn tập trung hơn?

Trong nghiên cứu, các nhà khoa học đã chỉ ra kẹo cao su làm tăng lượng oxy đến các vùng não chịu trách nhiệm cho sự tập trung, chú ý. Và nhiều lượng oxy có thể giữ cho mọi người khả năng tiếp nhận và phản xạ của họ.

Nhai kẹo cao su có giúp bạn tập trung hơn?

Vì vậy, nếu cần tập trung vào công việc, hãy nhai kẹo cao su và thử tự mình kiểm nghiệm tính xác thực của nghiên cứu trên nhé mọi người.