nhà giả kim

NHÀ GIẢ KIM - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Nhà phát hành lên tiếng vụ Hải Tú dùng sách che chỗ nhạy cảm

Nhà phát hành lên tiếng vụ Hải Tú dùng sách che chỗ nhạy cảm

Cộng đồng mạng

Sau khi anti-fan liên lạc tác giả nói về việc Hải Tú dùng sách che chỗ nhạy cảm, đại diện tác giả đã liên hệ với nhà phát hành sách ở Việt Nam yêu cầu làm rõ.

Xem thêm