Nguyễn Chí Hiếu

NGUYỄN CHÍ HIẾU - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: 'Loại trăm thủ khoa xuất sắc, chọn SV tốt nghiệp trung bình'

"Loại trăm thủ khoa xuất sắc, chọn SV tốt nghiệp trung bình"

Học đường

"Từng loại gần trăm bạn thủ khoa xuất sắc đầu vào -đầu ra nhưng sẵn sàng nhận một SV tốt nghiệp trung bình..."

Xem thêm