Nguyễn Bá Thanh

NGUYỄN BÁ THANH - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Người Đà Nẵng khóc thương ông Nguyễn Bá Thanh

Người Đà Nẵng khóc thương ông Nguyễn Bá Thanh

Xã hội

"Đừng bận tâm công việc nữa, chú hãy nghĩ về gia đình mình...", dòng thư của một bệnh nhân được cứu gửi cảm ơn ông Bá Thanh.

Xem thêm