Thì ra 100 năm trước mỹ phẩm lại được "chế biến" nhanh gọn như thế!

23/11/2016, 08:00 GMT+07:00

Phụ nữ ngày xưa "chế biến" mỹ phẩm theo cách thức rất thủ công và các thao tác trang điểm cũng được thực hiện đầy khác lạ so với hiện tại.

Phụ nữ ngày xưa "chế biến" mỹ phẩm theo cách thức rất thủ công và các thao tác trang điểm cũng được thực hiện đầy khác lạ so với hiện tại.

Nguồn: Vintage et Industrial - glamourdaze