Người trở về

NGƯỜI TRỞ VỀ - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Người đàn ông đã được hỏa thiêu và mai táng, bất ngờ trở về nhà sau 1 năm

Người đàn ông đã được hỏa thiêu và mai táng, bất ngờ trở về nhà sau 1 năm

Xã hội

Thật bất ngờ, vào tháng 5/2018, gia đình đã đến trình báo với cảnh sát rằng, người chồng tưởng đã chết đột ngột trở về nhà.

Xem thêm