người hướng nội và hướng ngoại

NGƯỜI HƯỚNG NỘI VÀ HƯỚNG NGOẠI - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Người hướng nội hay hướng ngoại sẽ phù hợp với ngành kinh doanh?

Có kiểu người: Ngày thì rổn rảng, đêm lại lặng yên

Bài viết

Có những người ban ngày thì cười nói bông đùa, thế nhưng khi đêm xuống, những người này hoàn toàn khác. Họ lặng yên đến bất ngờ.

Xem thêm