Người Hàn thử phát âm tròn vành rõ chữ tên các nghệ sĩ Việt Nam

06/12/2016, 17:52 GMT+07:00

Phát âm tiếng Việt luôn là đề tài khó đối với người nước ngoài. Cùng nghe người Hàn phát âm tên những nghệ sĩ Việt Nam như thế nào nhé!

Phát âm tiếng Việt luôn là đề tài khó đối với người nước ngoài. Cùng nghe người Hàn phát âm tên những nghệ sĩ Việt Nam như thế nào nhé!

Theo nguồn: HanQuocOppa HQO/FB koreaoppa3