Người đàn ông cắt dưa hấu... nhanh nhất thế giới

Có ai đã đạt được tới trình độ cắt dưa hấu như thế này chưa?

Có ai đã đạt được tới trình độ cắt dưa hấu như thế này chưa?

CTV - Daniel Parra | 03/05/2014