Người đàn ông cắt dưa hấu... nhanh nhất thế giới

03/05/2014, 12:00 GMT+07:00

Có ai đã đạt được tới trình độ cắt dưa hấu như thế này chưa?

Có ai đã đạt được tới trình độ cắt dưa hấu như thế này chưa?