Trấn Thành, Việt Hương cười ngặt nghẽo với thí sinh phản ánh "sống ảo"

11/01/2016, 00:10 GMT+07:00

Bạn Thanh Hải đã mang đến cho khán giả tiểu phẩm phản ánh thực trạng "sống ảo" của một số bộ phận các bạn trẻ hiện nay.

Bạn Thanh Hải đã mang đến cho khán giả tiểu phẩm phản ánh thực trạng "sống ảo" của một số bộ phận các bạn trẻ hiện nay.

Theo nguồn: htv.com.vn

Trấn Thành, Việt Hương cười ngặt nghẽo với thí sinh phản ánh

Trấn Thành, Việt Hương cười ngặt nghẽo với thí sinh phản ánh

Trấn Thành, Việt Hương cười ngặt nghẽo với thí sinh phản ánh