Ảo thuật gia "bắn chỉ thiên" trên sân khấu khiến Trấn Thành Việt Hương mất hồn

04/01/2016, 07:11 GMT+07:00

Mạnh Long và Thiên Lộc khiến khán giả trong trường quay và cả Trấn Thành Việt Hương không thốt nên lời.

Mạnh Long và Thiên Lộc khiến khán giả trong trường quay và cả Trấn Thành Việt Hương không thốt nên lời.

Theo nguồn: www.htv.com.vn

Ảo thuật gia

Ảo thuật gia

Ảo thuật gia