Người Chim

NGƯỜI CHIM - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Đại bàng Harpy: Kích thuớc bằng một người lớn và có sở thích ăn thịt

Đại bàng Harpy: Kích thuớc bằng một người lớn và có sở thích ăn thịt

Cộng đồng mạng

Đại bàng Harpy là một loại chim có kích thước khổng lồ bằng một người trưởng thành, để nuôi lớn được cơ thể đồ sộ ấy, nó sẵn sàng ăn thịt bất cứ con vật nào

Oscar 2015 Phần 3: Birdman - Hào quang xưa cũ trở lại với ngôi sao "Người dơi"

Oscar 2015 Phần 3: Birdman - Hào quang xưa cũ trở lại với ngôi sao "Người dơi"

Xem thêm