Ngứa tay với những thứ nhìn vào chỉ muốn... sờ

05/09/2016, 18:53 GMT+07:00

Có rất nhiều thứ mà đôi bàn tay của chúng ta vô cùng muốn... đụng chạm!

Có rất nhiều thứ mà đôi bàn tay của chúng ta vô cùng muốn... đụng chạm!

Nguồn video: Buzzfeed