Ngỡ ngàng với biểu cảm của ngựa giống hệt... Miley Cyrus

25/10/2013, 15:30 GMT+07:00

Không rõ là Miley giống 16 bạn này hay 16 bạn này học tập style của Miley nữa...

Không rõ là Miley giống 16 bạn này hay 16 bạn này học tập style của Miley nữa... Nhưng rõ ràng có một sự trùng hợp đáng kinh ngạc ở đây! 

16 chú ngựa trông giống y hệt...Miley Cyrus

16 chú ngựa trông giống y hệt...Miley Cyrus

16 chú ngựa trông giống y hệt...Miley Cyrus

16 chú ngựa trông giống y hệt...Miley Cyrus

16 chú ngựa trông giống y hệt...Miley Cyrus

16 chú ngựa trông giống y hệt...Miley Cyrus

16 chú ngựa trông giống y hệt...Miley Cyrus

16 chú ngựa trông giống y hệt...Miley Cyrus

16 chú ngựa trông giống y hệt...Miley Cyrus

16 chú ngựa trông giống y hệt...Miley Cyrus

16 chú ngựa trông giống y hệt...Miley Cyrus

16 chú ngựa trông giống y hệt...Miley Cyrus

16 chú ngựa trông giống y hệt...Miley Cyrus

16 chú ngựa trông giống y hệt...Miley Cyrus

16 chú ngựa trông giống y hệt...Miley Cyrus

16 chú ngựa trông giống y hệt...Miley Cyrus