Ngôn Ngữ Teen

NGÔN NGỮ TEEN - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Lê Trung Cương - Khả Ngân đau đầu giải mã ngôn ngữ teen

Lê Trung Cương - Khả Ngân đau đầu giải mã ngôn ngữ teen

Bài viết

“Zeu ngey moi a hog zi zau, a zhe wua trug dzon e. Zeu a baz thi nhen tih e bit em koi pai zoi.” – ai có thể “dịch” được đoạn tin nhắn này?

Xem thêm