“Hiện tượng hài” Lê Thị Dần trở lại khiến Trấn Thành "phát cuồng”

25/01/2016, 06:00 GMT+07:00

Lê Thị Dần tiếp tục nhận được sự yêu mến của cặp sinh đôi. Sau tiết mục Trấn Thành phong ngay danh hiệu "hiện tượng thách thức danh hài".

“Hiện tượng hài” Lê Thị Dần tiếp tục nhận được sự yêu mến của cặp sinh đôi. Sau tiết mục Trấn Thành phong ngay danh hiệu "hiện tượng thách thức danh hài".

Theo nguồn: htv.com.vn

“Hiện tượng hài” Lê Thị Dần trở lại khiến Trấn Thành

“Hiện tượng hài” Lê Thị Dần trở lại khiến Trấn Thành

“Hiện tượng hài” Lê Thị Dần trở lại khiến Trấn Thành