Ngọc Vani đẹp tinh khôi lạc giữa khu vườn mùa thu

13/09/2013, 20:00 GMT+07:00

Ngọc Vani khoe nét đẹp tinh khôi cùng vày maxim và vòng hoa lạc giữa khu vườn mùa thu vàng nắng.

Ngọc Vani khoe nét đẹp tinh khôi cùng váy maxim và vòng hoa lạc giữa khu vườn mùa thu vàng nắng.

Ngọc Vani đẹp tinh khôi lạc giữa khu vườn mùa thu

Ngọc Vani đẹp tinh khôi lạc giữa khu vườn mùa thu

Ngọc Vani đẹp tinh khôi lạc giữa khu vườn mùa thu

Ngọc Vani đẹp tinh khôi lạc giữa khu vườn mùa thu

Ngọc Vani đẹp tinh khôi lạc giữa khu vườn mùa thu

Ngọc Vani đẹp tinh khôi lạc giữa khu vườn mùa thu

Ngọc Vani đẹp tinh khôi lạc giữa khu vườn mùa thu

Ngọc Vani đẹp tinh khôi lạc giữa khu vườn mùa thu

Ngọc Vani đẹp tinh khôi lạc giữa khu vườn mùa thu

Ngọc Vani đẹp tinh khôi lạc giữa khu vườn mùa thu

Photographer: Jururu
Model: Ngọc Vani
Makeup Artist: Phương Miki

CTV - TGT (Theo YAN TV) - Photo: Jururu