Ngộ nghĩnh với cảnh chồn cáo... rửa bát như người

22/07/2015, 06:17 GMT+07:00

Có lẽ khoa học nên xác nhận chồn cáo là loài vật đảm đang nhất hành tinh rồi đấy!

Có lẽ khoa học nên xác nhận chồn cáo là loài vật đảm đang nhất hành tinh rồi đấy!