Ngộ nghĩnh chú corgi lưỡi quá dài nên lúc nào cũng trào ra khỏi miệng

16:34 03/07/2017

Với chú chó corgi này, bạn sẽ không bao giờ biết được khi nào nó đang bị “rớt lưỡi ra ngoài” và khi nào đó đang thè lưỡi trêu ngươi bạn.


Chú chó đáng yêu này có tên là Flike, thuộc giống corgi chân ngắn mông cong vô địch thiên hạ.
Chú chó đáng yêu này có tên là Flike, thuộc giống corgi chân ngắn mông cong vô địch thiên hạ.


Flike sinh ngày 06/09/2015, đến nay là được gần 2 tuổi rồi đấy.
Flike sinh ngày 06/09/2015, đến nay là được gần 2 tuổi rồi đấy.


Giống như mọi chú chó khác trên đời, sở thích của Flike là ngủ...
Giống như mọi chú chó khác trên đời, sở thích của Flike là ngủ...


...với đủ tư thế.
...với đủ tư thế.


Và sở trường của chú ta là thè lưỡi ra ngoài...
Và sở trường của chú ta là thè lưỡi ra ngoài...


...dù đang thức...
...dù đang thức...


...hay đang ngủ...
...hay đang ngủ...


...hay đang lim dim.
...hay đang lim dim.

Ngộ nghĩnh chú corgi lưỡi quá dài nên lúc nào cũng trào ra khỏi miệng

Ngộ nghĩnh chú corgi lưỡi quá dài nên lúc nào cũng trào ra khỏi miệng

Ngộ nghĩnh chú corgi lưỡi quá dài nên lúc nào cũng trào ra khỏi miệng


Chủ của Flike nói rằng vì nó sở hữu một cái lưỡi quá dài cho nên không thể nhét vừa vào miệng.
Chủ của Flike nói rằng vì nó sở hữu một cái lưỡi quá dài cho nên không thể nhét vừa vào miệng.


Cho nên lúc nào lưỡi cũng bị rớt ra ngoài.
Cho nên lúc nào lưỡi cũng bị rớt ra ngoài.


Thậm chí chảy tràn trên mặt đất.
Thậm chí chảy tràn trên mặt đất.


Nhưng có nhiều lúc bạn sẽ không biết nó thè lưỡi ra như thế là do thói quen hay là nó đang cố tình lêu lêu bạn.
Nhưng có nhiều lúc bạn sẽ không biết nó thè lưỡi ra như thế là do thói quen hay là nó đang cố tình lêu lêu bạn.

Ngộ nghĩnh chú corgi lưỡi quá dài nên lúc nào cũng trào ra khỏi miệng

Ngộ nghĩnh chú corgi lưỡi quá dài nên lúc nào cũng trào ra khỏi miệng

Ngộ nghĩnh chú corgi lưỡi quá dài nên lúc nào cũng trào ra khỏi miệng

Ngộ nghĩnh chú corgi lưỡi quá dài nên lúc nào cũng trào ra khỏi miệng


Lưỡi dài từ hồi nhỏ và lớn lên vẫn tiếp tục dài thêm.
Lưỡi dài từ hồi nhỏ và lớn lên vẫn tiếp tục dài thêm.


Và lưỡi vẫn sẽ tiếp tục trào ra khỏi miệng trong mọi hoàn cảnh.
Và lưỡi vẫn sẽ tiếp tục trào ra khỏi miệng trong mọi hoàn cảnh.

Ngộ nghĩnh chú corgi lưỡi quá dài nên lúc nào cũng trào ra khỏi miệng

Ngộ nghĩnh chú corgi lưỡi quá dài nên lúc nào cũng trào ra khỏi miệng

Ngộ nghĩnh chú corgi lưỡi quá dài nên lúc nào cũng trào ra khỏi miệng

Ngộ nghĩnh chú corgi lưỡi quá dài nên lúc nào cũng trào ra khỏi miệng


A, tất nhiên là những lúc không khoe lưỡi thì chú ta lại khoe răng. Quả là một chú chó đáng yêu và ngộ nghĩnh phải không nào.
A, tất nhiên là những lúc không khoe lưỡi thì chú ta lại khoe răng. Quả là một chú chó đáng yêu và ngộ nghĩnh phải không nào.

(Ảnh: flikethecorgi)