Ngô Kiến Huy khiến Sơn Tùng phải bái làm "sư phụ"

18/01/2016, 00:47 GMT+07:00

Với sự xuất sắc qua từng đêm, đội Ngô Kiến Huy dần khẳng định được mình và tiếp tục ghi điểm với ban giám khảo.

Với sự xuất sắc qua từng đêm thi, đội Ngô Kiến Huy dần khẳng định được mình và tiếp tục ghi điểm với ban giám khảo. Đặc biệt, Ngô Kiến Huy còn khiến Sơn Tùng hết lời khen ngợi và muốn bái làm "sư phụ".

Ngô Kiến Huy khiến Sơn Tùng phải bái làm

Ngô Kiến Huy khiến Sơn Tùng phải bái làm

Ngô Kiến Huy khiến Sơn Tùng phải bái làm