Ngô Kiến Huy hóa thần tiên tỉ tỉ "điệu chảy nước"

24/02/2016, 18:00 GMT+07:00

Khán giả sẽ được một trận cười té ghế với tiểu phẩm "Ước muốn được đầu thai" với những danh hài đang được yêu thích.

Khán giả sẽ được một trận cười té ghế với tiểu phẩm "Ước muốn được đầu thai" với những danh hài đang được yêu thích.

Theo nguồn: ĐÔNG TÂY PROMOTION OFFICIAL

Ngô Kiến Huy hóa thần tiên tỉ tỉ

Ngô Kiến Huy hóa thần tiên tỉ tỉ

Ngô Kiến Huy hóa thần tiên tỉ tỉ