Nghiên cứu tâm lý người

NGHIÊN CỨU TÂM LÝ NGƯỜI - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Game bạo lực liên quan đến sự hung hăng ở thanh niên ư? Lập luận này sai bét!

Game bạo lực liên quan đến sự hung hăng ở thanh niên ư? Lập luận này sai bét!

Game

Vấn đề về game bạo lực ảnh hưởng xấu đến sự phát triển trong nhận thức của trẻ nhỏ lại tiếp tục được đem ra mổ xẻ. Nhưng lần này, nó đã được minh oan.

"Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời" ư, khoa học đã chứng minh câu nói này hơi sai rồi đấy!

Khám phá

Con người không phải là thạch cao để mà ở mãi trong một cái khuôn nhất định, chúng ta giống như đất sét, liên tục thay đổi dù đời có "thôi đẩy" hay không.

Xem thêm