Nghiện ngập

NGHIỆN NGẬP - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Bữa cơm chan nước mắt của một người nghiện khao khát hoàn lương

Bữa cơm chan nước mắt của một người nghiện khao khát hoàn lương

Xã hội

18 năm trước do thiếu hiểu biết, lại bị bạn bè rủ rê, Nghiêm Văn Tưng đã sa chân vào ma túy. 18 năm với những lần cai nghiện...

Xem thêm