"Nghía" qua thực đơn ăn sáng của thế giới

25/03/2014, 10:26 GMT+07:00

Mỗi quốc gia lại một có thực đơn ăn sáng khác nhau và mang đậm tính chất văn hóa của từng nơi.

Mỗi quốc gia lại một có thực đơn ăn sáng khác nhau và mang đậm tính chất văn hóa của từng nơi.