Nghi thức "lạ" hằng ngày của quân đội Ấn Độ và Pakistan

Hàng ngày, lính biên phòng 2 nước đều thực hiện những động tác "kì lạ" này khi họ đóng cửa khẩu biên giới hai nước tại thị trấn Wagah.

Hàng ngày, lính biên phòng 2 nước đều thực hiện những động tác "kì lạ" này khi họ đóng cửa khẩu biên giới hai nước tại thị trấn Wagah.

Nghi thức

Nghi thức

Nghi thức

 

Kì lạ loài vật có thể chuyển giới chỉ với một cú chạm

Kì lạ đảo quốc phụ nữ được quyền cầm cương đàn ông

Bạn biết chưa

Nghi thức

quân đội

Ấn Độ

Pakistan

Văn hóa

Thế Giới