Nghèo nàn

NGHÈO NÀN - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Đây chính là Hoàng thất nghèo nhất thế giới khi Vương phi vẫn phải sống trong nhà lá cũ nát, đơn sơ

Đây chính là Hoàng thất nghèo nhất thế giới khi Vương phi vẫn phải sống trong nhà lá cũ nát, đơn sơ

Xã hội

Có lẽ hoàng thất Uganda là hoàng thất nghèo nhất thế giới khi đến nay vương phi vẫn phải sống trong căn nhà lá đơn sơ, cũ nát, cuộc sống vô cùng khó khăn.

Xem thêm