Nghệ thuật vẽ tranh bằng đường hiếm thấy

Đây là một trong những nghệ thuật vẽ tranh cổ hiếm thấy của người Trung Quốc: vẽ tranh bằng đường cực kỳ độc đáo.

Đây là một trong những nghệ thuật vẽ tranh cổ hiếm thấy của người Trung Quốc: vẽ tranh bằng đường cực kỳ độc đáo. Người nghệ nhân đã nung chảy những khối đường vàng và dùng đường nóng chảy để vẽ tranh.

vẽ tranh bằng đường

hội họa

Trung Quốc