Bất ngờ với cách phân biệt "ngôn ngữ" Sài Gòn - Hà Nội của trai Hàn

27/04/2016, 20:00 GMT+07:00

Với những sự khác biệt trong tên gọi giữa Sài Gòn và Hà Nội qua cách ghi nhận của người Hàn, bạn sẽ thấy tiếng Việt vô cùng phong phú đấy!

Với những sự khác biệt trong tên gọi giữa Sài Gòn và Hà Nội qua cách ghi nhận của người Hàn, bạn sẽ thấy tiếng Việt vô cùng phong phú đấy!

Nguồn video: Khoa Tieng Viet

Bất ngờ với các phân biệt "ngôn ngữ" Sài Gòn - Hà Nội của trai Hàn

Bất ngờ với các phân biệt "ngôn ngữ" Sài Gòn - Hà Nội của trai Hàn

Bất ngờ với các phân biệt "ngôn ngữ" Sài Gòn - Hà Nội của trai Hàn