ngày xuân

NGÀY XUÂN - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Người ta vẫn nói 'mùng 5 Tết cần tránh ra đường nếu không muốn gặp họa', tại sao vậy?

Người ta vẫn nói "mùng 5 Tết cần tránh ra đường nếu không muốn gặp họa", tại sao vậy?

Khám phá

Không hiểu tại sao, rất nhiều người thường tránh không xuất hành vào ngày mùng 5 Tết, dù cho đây chỉ là lời truyền miệng trong dân gian.

Xem thêm