Ngày Tết nên tránh làm gì để suốt năm không gặp xui xẻo?

28/01/2016, 15:00 GMT+07:00

10 điều cấm kị ngày Tết sau đây bạn nên ghi nhớ và thuộc nằm lòng đi nhé.

10 điều cấm kị ngày Tết sau đây bạn nên ghi nhớ và thuộc nằm lòng đi nhé.

Nguồn video: Official Jetking FPT

Ngày Tết nên tránh làm gì để suốt năm không gặp xui xẻo?

Ngày Tết nên tránh làm gì để suốt năm không gặp xui xẻo?

Ngày Tết nên tránh làm gì để suốt năm không gặp xui xẻo?