[Ngày của mẹ] Cảm động chùm ảnh những lời dạy của mẹ với con gái

19:58 11/05/2014

Lời dạy của mẹ có lẽ là những điều quý giá nhất đối với những đứa con. Cùng xem những lời dạy cảm động và sâu sắc của các bà mẹ dành cho con gái mình nhé.

Xem thêm:

> [Ngày của mẹ] Hãy yêu thương mẹ, trước khi Người rời xa cuộc đời...
> [Ngày của mẹ] Mẹ thường về trong những giấc mơ tôi... ướt
> [Ngày của mẹ] Thùng nước gạo của mẹ làm xấu mặt con!

Cảm động chùm ảnh những lời dạy của mẹ với con gái

Cảm động chùm ảnh những lời dạy của mẹ với con gái

Cảm động chùm ảnh những lời dạy của mẹ với con gái

Cảm động chùm ảnh những lời dạy của mẹ với con gái

Cảm động chùm ảnh những lời dạy của mẹ với con gái

Cảm động chùm ảnh những lời dạy của mẹ với con gái

Cảm động chùm ảnh những lời dạy của mẹ với con gái

Cảm động chùm ảnh những lời dạy của mẹ với con gái

Cảm động chùm ảnh những lời dạy của mẹ với con gái

Cảm động chùm ảnh những lời dạy của mẹ với con gái

Cảm động chùm ảnh những lời dạy của mẹ với con gái

Cảm động chùm ảnh những lời dạy của mẹ với con gái

Cảm động chùm ảnh những lời dạy của mẹ với con gái

Cảm động chùm ảnh những lời dạy của mẹ với con gái

Cảm động chùm ảnh những lời dạy của mẹ với con gái

Cảm động chùm ảnh những lời dạy của mẹ với con gái

Cảm động chùm ảnh những lời dạy của mẹ với con gái

Cảm động chùm ảnh những lời dạy của mẹ với con gái

Cảm động chùm ảnh những lời dạy của mẹ với con gái

Cảm động chùm ảnh những lời dạy của mẹ với con gái