Ngặt nghèo

NGẶT NGHÈO - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: 10 quy tắc kì lạ và khắt khe khiến người ta có thể 'bỗng dưng ngồi bóc lịch' ở Dubai

10 quy tắc kì lạ và khắt khe khiến người ta có thể "bỗng dưng ngồi bóc lịch" ở Dubai

Khám phá

Dù là một quốc gia giàu 'nứt đố đổ vách' nhưng Duabi cũng sở hữu những luật lệ khắt khe đến mức khó hiểu.

Xem thêm