Ngáp

NGÁP - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Hoá ra đây là lý do của việc lây cả... ngáp, bảo sao cứ nhìn người khác ngáp là miệng lại muốn 'há' theo

Hoá ra đây là lý do của việc lây cả... ngáp, bảo sao cứ nhìn người khác ngáp là miệng lại muốn "há" theo

Khám phá

Bảo sao nhiều khi nhìn thằng bạn nó ngáp, mà mình cũng buồn... ngáp theo mấy cái liền. Hoá ra là có nguyên nhân cả!

Những sự thật thú vị về hiện tượng ngáp khiến bạn "bật ngửa"

Những sự thật thú vị về hiện tượng ngáp khiến bạn "bật ngửa"

Thông điệp từ những cái...ngáp!

Đời

Tất cả chúng ta đều ngáp và đó là một hành động vô thức. Tuy nhiên, ngáp lại được coi là hành động rất phức tạp, bởi chúng ẩn chứa nhiều thông điệp muốn gửi đi.

Xem thêm