Điều gì xảy ra khi ngâm trứng vào giấm 1 ngày và 1 tuần?

Bạn sẽ hết sức kinh ngạc với kết quả thí nghiệm ngâm trứng vào giấm này,

Bạn sẽ hết sức kinh ngạc với kết quả thí nghiệm ngâm trứng vào giấm này,

Điều gì xảy ra khi ngâm trứng vào giấm 1 ngày và 1 tuần?

Điều gì xảy ra khi ngâm trứng vào giấm 1 ngày và 1 tuần?

Điều gì xảy ra khi ngâm trứng vào giấm 1 ngày và 1 tuần?

Bật ngửa với bí quyết cho trứng gà vào chai cực hại não

Sốc với trứng gà giả làm từ màu nước giống như thật

Clip thí nghiệm

Ngâm trứng vào giấm

Phản ứng hóa học

Thí nghiệm hóa học