Ngắm khung cảnh lãng mạn Paris qua những bức ảnh đẹp

17/11/2013, 12:00 GMT+07:00

Cùng YAN News thực hiện một chuyến du hành quanh thủ đô Paris đẹp lãng mạn qua từng khung hình.

Cùng YAN thực hiện một chuyến du hành quanh thủ đô Paris đẹp lãng mạn qua từng khung hình. 

Ngắm khung cảnh lãng mạn Paris qua những bức ảnh đẹp

Ngắm khung cảnh lãng mạn Paris qua những bức ảnh đẹp

Ngắm khung cảnh lãng mạn Paris qua những bức ảnh đẹp

Ngắm khung cảnh lãng mạn Paris qua những bức ảnh đẹp

Ngắm khung cảnh lãng mạn Paris qua những bức ảnh đẹp

Ngắm khung cảnh lãng mạn Paris qua những bức ảnh đẹp

Ngắm khung cảnh lãng mạn Paris qua những bức ảnh đẹp

Ngắm khung cảnh lãng mạn Paris qua những bức ảnh đẹp

Ngắm khung cảnh lãng mạn Paris qua những bức ảnh đẹp

Ngắm khung cảnh lãng mạn Paris qua những bức ảnh đẹp

Ngắm khung cảnh lãng mạn Paris qua những bức ảnh đẹp

Ngắm khung cảnh lãng mạn Paris qua những bức ảnh đẹp

Ngắm khung cảnh lãng mạn Paris qua những bức ảnh đẹp

Ngắm khung cảnh lãng mạn Paris qua những bức ảnh đẹp

Ngắm khung cảnh lãng mạn Paris qua những bức ảnh đẹp

Bài viết cộng tác cho chuyên mục Giải trí vui lòng gửi về địa chỉ: baicongtac@yan.vn